Účast na odborném semináři – snižování hluku

Patentovaný systém řízení vnitřního prostředí energeticky úsporných novostaveb
22.10.2018
Regulované ceny na rok 2019 jsou v Kalkulátoru cen energií TZB – info
11.1.2019
Zobrazit vše

Účast na odborném semináři – snižování hluku

Zúčastnili jsme se odborného kurzu pro zaměřeného na snižování hluku pořádaném Kurz Společností pro techniku prostředí ve
spolupráci s Ústavem techniky prostředí a Fakultou strojní, ČVUT v Praze.