Od 1. 10. 2018 začala platit nová česká norma pro energetickou náročnost budov

Karlovarská nemocnice bude realizovat unikátní projekt energetických úspor. Za energie ušetří nejméně 85 milionů korun
2.10.2018
Patentovaný systém řízení vnitřního prostředí energeticky úsporných novostaveb
22.10.2018
Zobrazit vše

Od 1. 10. 2018 začala platit nová česká norma pro energetickou náročnost budov

Nová česká norma ČSN 73 0331-1 nahradila stávající TNI 73 0331 – Energetická náročnost budov  – Typické hodnoty pro výpočet.

Tato norma obsahuje v přílohách informativní parametry pro:
– typické hodnoty a rozmezí zadávaných parametrů účinností technických systémů budov;
– typické profily užívání různých typů budov a provozů (provozní doba, požadavek na větrání, osvětlení a teplou vodu, vnitřní tepelné zátěže od vybavení);
– klimatická data pro výpočet energetické náročnosti budov v ČR měsíčním krokem výpočtu;
– vymezení pojmu energeticky vztažná plocha.