Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB

Jak vybrat světlo?
20.8.2018
Veletrh FORCH ARCH 2018
3.9.2018
Zobrazit vše

Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB

2. ROČNÍK KONFERENCE ODBORNÉHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU TZB-INFO

Hlavní témata:

  • Modernizace bytových domů k dosažení energetické náročnosti v úrovni nZEB
  • Legislativa a právní požadavky
  • Specifikace výrobků, prvků a soustav mající nákladově optimální úroveň energ. účinnosti
  • Hospodárný provoz a životnost soustav a systémů
  • Technicko-ekonomické audity budov

Pro koho:

  • Energetičtí specialisté
  • Stavební inženýři, projektanti, specialisté v oboru TZB
  • Správci bytových domů, SVJ a bytová družstva
  • Výrobci a dodavatelé technologií, asociace výrobců
  • Montážní firmy z oboru TZB, stavební firmy, studenti

 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. pro nové budovy postupně zpřísňuje požadovanou hodnotu ukazatelů energetické náročnosti – neobnovitelné primární energie Δep,R a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem od roku 2016 do roku 2020. Pod kriteriální povinností nZEB jsou tedy z pohledu prováděcích předpisů pouze nové budovy.

Jak zajistit při plánovaných rekonstrukcích, aby se více nerozevíraly nůžky mezi novými a rekonstruovanými budovami?

Větší změny dokončených budov mají dle současně platných předpisů mírnější požadavky. Jak ale řešit přístup pro stávající bytové domy, pokud chceme docílit splnění požadavků nZEB? Je to technicky možné? Jaká je finanční náročnost?

Důležitým aspektem je zohlednění všech činností po dobu hospodárné živostnosti soustav a systémů, jak z pohledu údržby (servis, povinné inspekce, opravy) tak z pohledu nároků na provoz zařízení. Zajištění podmínek pro provoz alternativních zdrojů. Příklad provedení technicko-ekonomického auditu bytového domu, navržení opatření včetně nákladů na dobu hospodárné životnosti. Důležitým nástrojem pro financování je vytvoření dostatečného a únosného fondu oprav.

Na konferenci budou předneseny mimo jiné požadavky na kvalitu obvodového pláště a tedy na tl. TI pro jednotlivé konstrukce tak, aby byla splněna podmínka kritéria průměrného součinitele tepla obálky budovy odpovídající požadavkům nZEB. Uvedení konkrétních příkladů umožní účastníkům konference reálnou představu nejen o různých typech materiálů dostupných na současném trhu, ale i nutných nadstandardních tl. tepelných izolací v porovnání z běžnou praxí.

Cílem konference bude koncepční a integrovaný přístup k modernizaci bytových domů k dosažení energetické náročnosti v úrovni budov s téměř nulovou spotřebou ve všech aspektech. Dosažení těchto standardů zajistí vlastníkům zhodnocení jejich majetku a konkurenceschopnost s novými budovami na trhu s nemovitostmi, provozní náklady budou více a více zohledňovány do ceny nemovitostí.

 

PŘIHLÁŠKY, PROGRAM, AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ MÍSTA A TERMÍNU KONÁNÍ NAJDETE NA:

https://konference.tzb-info.cz/cz/rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu-v-rezimu-nzeb