Stavba

Stavba a inženýring staveb

Digitronic CZ zajišťuje inženýring staveb, jehož součástí je zastupování investorů, a to nejen při náročné legislativní činnosti, ale i při realizaci jednotlivých staveb, kdy členové týmu dohlíží na všechny důležité náležitosti tak, aby měl celý projekt bezproblémový průběh.

Pro investora jsme důležitým partnerem – nejenže máme mnohaleté zkušenosti v oboru stavebnictví a s celým projektem jsme podrobně seznámeni, ale také velmi dobře ovládáme všechny důležité postupy, se kterými denně pracujeme. Investorovi proto ušetříme především čas spojený s administrativou a vyřizováním po úřadech, ale také dohlédneme na důležité stavební kroky v projektu.

Inženýring v energetické výstavbě

Inženýring v energetické výstavbě, který Digitronic CZ pro své klienty zajišťuje, zahrnuje kompletní zajištění formalit a legislativních požadavků. Víme, že čas jsou peníze, které se předvím v oblasti stavebnictví pohybují ve velkých částkách, proto s byrokracií vyjednáváme tvrdě za vás a díky zkušenostem máme skvělé výsledky. Vyřešíme za vás vše – od stavebního povolení, přes vyřízení dotací, až po jednání s jednotlivými správci sítí.

Co vše vám Digitronic CZ nabízí?

  • Inženýrskou činnost
  • Získání vyjádření dotčených institucí
  • Podání žádostí (např. podání žádosti pro stavební řízení všech stupňů, dotací…)
  • Jednání s jednotlivými správci sítí
  • Rekonstrukce kotelen, výměna zdrojů tepla, instalace solárních systémů…
  • Kompletní rekonstrukce rozvodů vodovodu, elektriky, plynu a rozvodů vytápění

Chcete pro váš projekt zajistit inženýring? Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!